Pisz! Dzwoń!

Teren Starej Fabryki Papieru położony jest na terenie postindustrialnym, w otoczeniu zabytkowej zabudowy.

Stara Fabryka Papieru – od 1760 roku !

info@starafabrykapapieru.pl
Tel. 515 520 530
Ul. Mirkowska 45 , 05-520
Konstancin-Jeziorna k / Warszawy

Copyright: Stara Fabryka Papieru 2020